1 / 2
2 / 2

   
 
19 พ.ค. 2565

             ประกาศผลรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 2564 แก้ไขข้อมูลและเพิ่มเติมรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
             ตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ

 
 
2 พ.ค. 2565

             ประกาศผลรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 2564
             ตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ

 
 
30 ธ.ค. 2564

             ขยายเวลาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2565
             หากประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คุณปภัชญา เบญจพิชัยเดช คุณสิรินภรณ์ เทวคุปต์ โทร. 02 218 5019, 02 218 5000 ในเวลาทำการ
ตรวจสอบเกณฑ์ในการสมัครได้ที่ ประกาศฉบับที่ 1- ประกาศรางวัลประเภท 1 - 3 ปี 2564

 
 
29 พ.ย. 2564
             การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงที่ 5 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ขอให้ท่านลงทะเบียนในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย/สถาบันก่อนนำเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ที่เว็บไซต์ http://www.tabfund.sc.chula.ac.th/regis.php
             หากประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คุณปภัชญา เบญจพิชัยเดช คุณสิรินภรณ์ เทวคุปต์ โทร. 02 218 5019, 02 218 5000 ในเวลาทำการ
ตรวจสอบเกณฑ์ในการสมัครได้ที่ ประกาศฉบับที่ 1- ประกาศรางวัลประเภท 1 - 3 ปี 2564
 
 
16 พ.ย. 2563

             ประกาศผลรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 2563 (เพิ่มเติม)
             ตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ

 
 
10 พ.ย. 2563 
 
6 พ.ย. 2563

             ตามที่ทางมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง
            ขอให้ท่านตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ / รายชื่อ – นามสกุล / สาขาวิชา /ชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ภายในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
            นางปภัชญา เบญจพิชัยเดช นางสาวสุดาทิพย์ ขันธจิตต์ โทร. 02 218 5374-5
            นางสาวสิรินภรณ์ เทวคุปต์ โทร. 02 218 5019 และ 02 218 5232
            ในวันและเวลาทำการเวลา 08.00 – 17.00 น.

 
 
28 ต.ค. 2563

             ตามที่ทางมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง
            ขอให้ท่านตรวจสอบคำนำหน้าชื่อ / รายชื่อ – นามสกุล / สาขาวิชา /ชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
            นางปภัชญา เบญจพิชัยเดช นางสาวสุดาทิพย์ ขันธจิตต์ โทร. 02 218 5374-5
            นางสาวสิรินภรณ์ เทวคุปต์ โทร. 02 218 5019 และ 02 218 5232
            ในวันและเวลาทำการเวลา 08.00 – 17.00 น.

 
 
21 ต.ค. 2563

             ประกาศผลรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 2563
             ตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ

 
 
18 ก.ย. 2563
             ขยายเวลาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันที่ 23 กันยายน 2563
             หากประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คุณปภัชญา เบญจพิชัยเดช คุณสิรินภรณ์ เทวคุปต์ หรือคุณสุดาทิพย์ ขันธจิตต์ โทร. 02 218 5019, 02 218 5232 หรือ 02 218 5374-5 ในเวลาทำการ
 
 
18 ส.ค. 2563
             การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึงที่ 18 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ขอให้ท่านลงทะเบียนในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย/สถาบันก่อนนำเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ที่เว็บไซต์ http://www.tabfund.sc.chula.ac.th/regis.php
             หากประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ คุณปภัชญา เบญจพิชัยเดช คุณสิรินภรณ์ เทวคุปต์ หรือคุณสุดาทิพย์ ขันธจิตต์ โทร. 02 218 5019, 02 218 5232 หรือ 02 218 5374-5 ในเวลาทำการ
ตรวจสอบได้ที่ บันทึกขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
มีเกณฑ์ในการสมัครดังต่อไปนี้ ประกาศทุนประเภท 1-4 ฉบับที่ 1/63

 
 
   มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ @คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย